Kayıt yönetimi uzmanlarımız tek seferlik projeler için ihtiyaç duyduğunuz sınıflandırma, endeksleme, tasfiye, imha ve yer değiştirme hizmetlerini temin edebilir.

İhtiyaçlarınız günlük kayıt yönetimi ihtiyaçlarının ötesine geçtiğinde, Iron Mountain personeli kendi ekipleriniz ile çalışabilir. Uzmanlıklarımız arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Endeksleme - Bireysel belgeler, içlerinde çok çeşitli düzeylerde ve sınıflarda bilgi barındırır. Bunların standart alanlara göre endekslenmesi, ihtiyaç duyduğunuz evrakları daha kolay bulmanızı sağlar.
  • Envanter temizliği - Güncel arşiv envanterinizi organize etmenize yardımcı olabilir ve sürekli güncelleme yapabiliriz.
  • Tasfiye - Daha az aktif olan kayıtları tespit edip bunları kurumunuz dışında muhafaza etme konusunda size yardım ederek ekstra alan yaratabiliriz.
  • Geriye dönük tarama (Backfile scanning) - Kayıtlarınızı, kolaylıkla erişilebilir ve içinde arama yapılabilen dijital resimlere dönüştürebiliriz.
  • Kurum bünyesinde/kurum dışında denetimler - Bir teftiş veya evrak talebini karşılamak üzere, kayıtlarınızı kurumunuza gelerek denetleyebilir veya bir kurum dışı inceleme odasına nakledebiliriz.
  • Aktif durumdan inaktif duruma gelme - Aktif kayıtların inaktif olarak sınıflandırılması gerektiğinde, karar alma süreçlerinde yardımcı olabiliriz.
  • Güvenli şekilde imha - Saklama süreleri geçtiğinde ve kayıtların imha edilme zamanı geldiğinde parçalayarak imha hizmeti sunuyoruz.